دوستی

پیرامون یکی از پستهای قبلیم با عنوان نابغه ها یکی از دوستان گله داشتند که چرا کلمات فقرمالی و خانوادگی را با واو عطف به هم متصل کردم .خدمت این دوست عزیز این توضیح رو بدم که منظور من از مشکلات خانوادگی وجود اعتیاد و خشونت در خانواده بود و ربطی به مشکل فرهنگی ندارد به عقیده من فرهنگ ریشه در اصالت افراد دارد درست است که آمار نشان داده که فقرمالی  دراکثرموارد موجب فقرفرهنگی میشود ولی این عمومیت ندارد چنانکه ما خیلی افراد ثروتمند را می شناسیم که از فرهنگ درست و حسابی بویی نبرده اند . امیدوارم توضیحاتم برای این دوست عزیز قانع کننده بوده باشد لبخند

| ۱۳۸٧/٤/٢٢ | ٤:٤٧ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

بسیاری ازماهنگامی که چیزی را می شنویم یامی خوانیم معمولافکرمی کنیم آن رایادگرفته ایم به عبارت دیگر دانستن وبه ذهن سپردن یک موضوع رایادگرفتن می پنداریم .اماروانشناسان می گویند یادگیری یعنی تغییردررفتارآن هم نه رفتارمقطعی بلکه رفتاری که نسبتا پایداری داشته باشد . مثلااگرما می دانیم که یک کارخاص را چگونه بایدانجام داداماعملاآن راانجام نمی دهیم درواقع یادنگرفته ایم . بنابراین بکوشیم آنچه یادگرفته ایم رابه عمل دررفتارمبدل نماییم تا بتوانیم بگوییم واقعا یاد گرفته ایم .از خود راضی

| ۱۳۸٧/٤/۱ | ٢:٢٢ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com