دوستی

مدیران اونوردنیاواین وردنیا
 
اونور دنیا :
موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می‌شود.

اینور دنیا :
موفقیت مدیر سنجیده نمی‌شود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

 اونور دنیا : مدیران بعضی وقت ها استعفا می‌دهند.

اینور دنیا : عشق به خدمت مانع از استعفا می‌شود.

برویدبه ادامه ی مطلب


ادامه مطلب
| ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ | ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

 
سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون
فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. قاعده این بازی چنین است که بایستی پنج توپ
را در آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید. جنس یکی ازآن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها شیشه ای هستند. پر واضح است که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد، اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ، کاملا شکسته و خرد میشوند. او در ادامه میگوید : آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده، سلامتی، دوستانو روح خودتان و توپ لاستیکی همان کارتان است.کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح ندهید، چون همیشه کاری برای کاسبی وجود دارد ولی دوستی که از دست رفت دیگر بر نمیگردد، خانواده ای که از هم پاشید دیگر جمع نمیشود،‌ سلامتی از دست
رفته باز نمیگردد و روح آزرده دیگر آرامشی ندارد.
| ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ | ٤:۳۱ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

 

طراحی جالب بلیط های هواپیما
کارتی را که می بینید، طرح جدیدی است که برای بلیط های هواپیما در نظر گرفته شده است. این بلیط هوشمند حاوی اطلاعات کامل پرواز شما به صورت آنلاین میباشد که در صورت تغییر در اطلاعات مانند تاخیر یا کنسل شدن پرواز، به صورت خودکار توسط گیرنده های این کارت اطلاعات را به شما نشان خواهد داد. اما این کارت توانمندی های دیگری نیز دارد!؟

بروید به ادامه ی مطلب


ادامه مطلب
| ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ | ٤:٢۱ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

این گونه نگاه کنید :

مرد را به عقلش نه به ثروتش

زن را به وفایش نه به جمالش

دوست را به محبتش نه به کلامش

عاشق را به صبرش نه به ادعایش

مال را به برکتش نه به مقدارش

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

درس را به استادش نه به سختیش

دانشمند را به علمش نه به مدرکش

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

دل را به پاکیش نه به صاحبش

جسم را به سلامتش نه به لاغریش

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

| ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ | ٤:۱۳ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com