دوستی

در یکی از دبیرستان های تهران، هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان، به عنوان موضوع انشاء این مطلب داده شد که :
”شجاعت یعنی چه؟”
محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود :
”شجاعت یعنی این”
و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود ...!
اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثناء به ورقه ی سفید او نمره ۲۰ دادند!
فکر می کنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟
!!!دکتر
شریعتی!!!
| ۱۳٩۱/۳/۳٠ | ٥:٢۸ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

سخنی زیباارپائلوکوئیلو

انسان‌هابه شیوه هندیان بر سطح زمین راه مى‌روند. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت. در سبد جلو ، صفات نیک خود را مى‌گذاریم. در سبد پشتی ، عیب‌هاى خود را نگه مى‌داریم. به همین دلیل در طول زندگى چشمانمان فقط صفات نیک خودمان
را مى‌بیند و عیوب همسفرى که جلوى ما حرکت مى‌کند. بدین گونه است که درباره خود بهتر از او داورى مى‌کنیم، غافل از آن که نفر پشت سرى ما هم به همین شیوه درباره ما مى‌اندیشد

| ۱۳٩۱/۳/٢٥ | ٥:۳٩ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com