دوستی


متاسفانه بعضی ها هستند که :

بی غذا، دو ماه دوام می آورند ؛

بی آب، دو هفته ؛

بی هوا، چند دقیقه ؛
و امــــا
بی "وجـــدان"، خـیلی ...

| ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ۱:٠٠ ‎ق.ظ | کتایون نظرات () |

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...

| ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com