دوستی

The Secret

 

نمي دونم چند نفر فيلم مستند The Secret(راز) راكه چندي پيش از شبكه 4 تلويزيون پخش شد ديدند . فيلم يك سري گفتگو با نويسندگان و فيلسوفان و فيزيكدانان و... را به تصوير مي كشيد كه همگي به يك راز درزندگي انسان ايمان داشتند كه به آن نيروي جاذبه دروني مي گفتند . فيلم گوشه اي از زندگي گذشته اين افراد رو نشان میداد كه همگي درشكل كاملا معمولي روزگارراسپري ميكردند تااينكه تصميم گرفتندشيوه خودراعوض كنند آنها مي گفتند چيزي كه الان هستيد آن چيزي است كه قبلا تصور مي كرديد پس چرا تصور اكنون ما آرزوهايمان ازاعماق وجودمان نباشد كه فردايي با روياهاي تحقق يافته داشته باشيم ؟ علت اينكه چرااكثرمابه خواسته هايمون آنطوركه شايسته است نميرسيم اينگونه بيان شده بو د كه رسيدن به آرزوها ملزم به سپري شدن 3 مرحله است :

1-             ask يعني ما درتخيل مان  آنچه راكه خواهانش هستيم به وضوح به تصوير بكشيم و عميقا باوركنيم كه جزيي اززندگي ماست

2-            Answer يعني تمامي كاينات به امواجي كه درمرحله اول از وجود ما پخش شده است پاسخ مثبت مي دهند

3-          Recive يعني گرفتن امواج مثبت كاينات

متاسفانه اكثرما تامرحله دوم را به خوبي پيش مي رويم ولي مرحله سوم كه مهمترين قسمت است رها مي كنيم و اين است كه يك عالمه آرزوي تحقق نيافته داريم . درپايان اينگونه نتيجه گيري شده بود كه ما حاكم بر سرنوشت خويشتنيم . البته نكات بسيار جالب ديگري در اين فيلم بررسي شده بود كه با ديدن فيلم به آن پي خواهيم برد . اين فيلم در بسياري از ويدئو كلوپها قابل تهيه است .

| ۱۳۸٦/۸/۳٠ | ۳:٢٥ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com