دوستی

سنگ نوشته خط میخی مربوط به حدود دوهزار وپانصد سال قبل در شهر ایذه 

۱- ما ایرانی هاخیلی با فرهنگ بودیم؟
۲- ما ایرانی ها خیلی با فرهنگ هستیم؟ 
۳- ما ایرانی ها بی فرهنگ هستیم؟ 
۴- ما ایرانی ها به آثار باستانی خیلی علاقمند هستیم پس آنها را خراب می کنیم؟  
۵- انرژی هسته ای حق مسلم ماست پس آثار باستانی نمی خواهیم؟


ساختمان آبشارهای شوشتر متعلق به دوره همخامنشی و ساسانی 

 

۱-آثار باستانی دفتر مشق ما هستند؟

۲- تخریب آثار باستانی ثواب دارد؟
 
٣- سازمان میراث فرهنگی به دلیل همکاری با وزارت نیرو جهت سدسازی سرش خیلی شلوغ است؟ 
 
۴- ما مردم خیلی باشعوری هستیم؟

 

سرستون کاخ داریوش در شوش مربوط به دوهزار و پانصد سال قبل (هخامنشی) 


 

۱- باید اسم خودمان را بر روی آثار باستانی ثبت کنیم؟


۲- داریوش فراموش کرده بود روی سرستون تاریخ را ثبت کند؟ 

 
۳- H-M نام معشوقه داریوش کبیر بوده است؟

۴- بیست دوم بهمن (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروزی بر داریوش کبیر بوده است؟ 

| ۱۳۸٩/٦/٢٧ | ٤:٠٤ ‎ق.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com