دوستی

 

پشت فرمون بودم که یه هو موبایلم زنگ خورد

!الو؟....الو...؟   بفرمایید....   چرا جواب نمیدین....؟

! ....جواب نمی داد

! ...فقط فوت می کرد

: ...گفتم

،اگه زشتی یه فوت کن

! ...اگه خوشگلی دو تا

!دو تا فوت کرد

: ...گفتم

،اگه اهل قرار گذاشتن نیستی یه فوت کن

! ...اگه هستی دو تا

!بازم دو تا فوت کرد

،فردا ناهار، ساعت دوازده، نایب وزرا

،اگه نه یه فوت

! ...اگه آره دو فوت

! ...بازم دو تا فوت کرد

"""""""""""""""

!فردا صبح در پوست خودم نمی گنجیدم

!...همه فکر و ذکرم قرار ناهارم بود

،با اشتیاق دوش گرفتم

،بهترین ادوکلنم رو زدم

، ...و شیک ترین لباسمو پوشیدم

: ...از خونه که داشتم می رفتم بیرون

زنم صدام کرد

عزیزم ناهار می آی خونه؟

،نه عزیزم

!امروز ناهار یه جلسه مهم با هیئت مدیره داریم

: ...زنم گفت

 

  ،اگه می خوای

گردنتو بشکنم یه فوت کن

!!!...اگه می خوای پاتو قلم کنم، دوتا                                       

 

| ۱۳۸٩/٩/٢۱ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com