دوستی

معصوم

معصوم به کسانی گفته میشود که نتونندگناه کنند یعنی اشخاصی که گناه کردن رابلدنیستند مانند فرشته ها . دقت کردیدگاهی میگیم طفل معصوم؟ واسه اینه که میدونیم بچه ها هم معنای واقعی گناه رونمی دونند ومانندیک فرشته میمونند . پس نتیجه میگیریم خداوندبه معصومین قدرت گناه کردن رو نداده است . یعنی وقتی ما میگیم ائمه معصومین منظورمون اشخاصی هستندکه گناه کردنوبلد نیستند . آیا بنظرتون درسته؟ اگه آره که خوب بایدبگم آنها ازاینکه اشخاص خوبی بودند هنرنکردند چون اختیارباهاشون نبوده واگه خدااین ویژگی رو درمن قرار میدادمن هم نمونه میشدم والگوقراردادن یک سری افرادپاک ولی بی اختیار اصلا پسندیده نیست مگراینکه کلمه معصوم را از صفت امامانمون حذف کنیم و به جاش بگیم امامان درستکار  بد میگم؟؟؟

| ۱۳۸٦/٩/٢٢ | ٤:٤٩ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com