دوستی

در یکی از دبیرستان های تهران، هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان، به عنوان موضوع انشاء این مطلب داده شد که :
”شجاعت یعنی چه؟”
محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود :
”شجاعت یعنی این”
و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود ...!
اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثناء به ورقه ی سفید او نمره ۲۰ دادند!
فکر می کنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟
!!!دکتر
شریعتی!!!
| ۱۳٩۱/۳/۳٠ | ٥:٢۸ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com