دوستی

بسیاری ازماهنگامی که چیزی را می شنویم یامی خوانیم معمولافکرمی کنیم آن رایادگرفته ایم به عبارت دیگر دانستن وبه ذهن سپردن یک موضوع رایادگرفتن می پنداریم .اماروانشناسان می گویند یادگیری یعنی تغییردررفتارآن هم نه رفتارمقطعی بلکه رفتاری که نسبتا پایداری داشته باشد . مثلااگرما می دانیم که یک کارخاص را چگونه بایدانجام داداماعملاآن راانجام نمی دهیم درواقع یادنگرفته ایم . بنابراین بکوشیم آنچه یادگرفته ایم رابه عمل دررفتارمبدل نماییم تا بتوانیم بگوییم واقعا یاد گرفته ایم .از خود راضی

| ۱۳۸٧/٤/۱ | ٢:٢٢ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com