دوستی

هروقت می خوام آزمایش خون بدم عزا می گیرم چون طبق معمول یارو رگمو یافت نمی کنه و بعد از کلی آبکش کردن و غرزدن که چرارگهات اینقدرباریکه موفق میشه مقدارخون لازمو بگیره البته اتفاق افتاده که یارواینکاره بوده و سه سوته خون گرفته .امروزصبح واسه آزمایش رفتم و بعدازکلی خواهش کردن که تروخداآبکشم نکن یاروباکلی اعتمادبه نفس که بله من رودست ندارم بااولین تلاش سوزن روتورگ کرد و من خوشحال از اینکه این دفعه رو دررفتم چشمتون روز بد نبینه موقع در آوردن سرنگ رگ از داخل سوراخ شد حالا بیا و ببین چه به روز دستم آمده باز صدرحمت به آبکش شدن . من که گذشتم خدابه داد کوچولوها برسه با این هنرمندان آزمایشگاهآخ

| ۱۳۸٧/٧/٢٢ | ٦:٠٠ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com