دوستی

خلاصه بعد هفده سال که گواهی داشتم جرات کردم وپشت فرمان نشستم تا بالاخره ترسم ریخت و رانندگی روشروع کردم ولی واقعارانندگی توایران که کمترکسی قوانین رو رعایت می کنه سخته

| ۱۳۸۸/۳/۱۸ | ٢:۳۱ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com