فرهنگ نوین ایرانی

به تصویر زیرنگاه کنیداین عکس روعصرروزسه شنبه درنمایشگاه کتاب مصلی تهران گرفتم . فرهنگ غنی وصدالبته نوین بعضی ها واقعا جای تاسف داره افسوس

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز دل[گل] فقط میتونم بگم .... متا’سفم[ناراحت][اوه]