کسی که ....

 

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است

 

 کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است

کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است

کسی که دروغ می‌گوید تا پول بگیرد گداست

کسی که پول می‌گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است

کسی که پول می‌گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است

کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است

کسی که به خودش هم دروغ می‌گوید متکبر و خود پسند است

کسی که دروغ خودش را باور می‌کند ابله است

کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است

کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می‌گوید زن و شوهر است

کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است

کسی که دروغ می‌گوید و قسم هم می‌خورد بازاری است

کسی که دروغ می‌گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است

کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می‌پندارند سیاستمدار است

کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می‌پندارند و به او می‌خندند دیوانه است

/ 2 نظر / 13 بازدید
jamshid

سلاممممممممممم [گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تقدیم شما منتظر امدن شما هستم

jamshid

سلاممممممممممم [گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تقدیم شما منتظر امدن شما هستم