کتاب کارشیمی

خیلی سخت بود استرسولی کارم تواین مرحله تموم شد لبخندو کتاب کارشیمی سال اول رو واسه دانش آموزام نوشتم و خودم تایپ کردم یک کتاب ۶٠ صفحه ای که ازساعت ١١شب تا ٣ صبح زمانیکه پسرم خوابه نوشتم امیدوارم به درد دانش آموزام بخوره . واسه دانش آموزهای پیش هم که پارسال نوشته بودم ولی اونو نتونستم تایپ کنم .خوشحالم که تونستم یک کارمثبت توتابستان انجام بدم نیشخند

/ 1 نظر / 9 بازدید
صحرا

می دونید تفاوت فرهنگ ما ایرانیها با اروپاییها چیه؟! در اروپا اگر بچه يك خانواده در يك مهماني گلدان 1500 دلاري صاحبخانه را بشكند ؛ صاحبخانه خيلي راحت 1500 دلار را از مهمان بيچاره مي گيرد ولي اگر در ايران اين اتفاق بيافتاد صاحب خانه بايد 1500 دلار به مهمان بدهد تا بچه را از شكستن بقيه ي گلدانها منصرف كند ... در ايران اگر كسي كادو ندهد خسيس است ؛ اگر كسي كادو ارزان بدهد خسيس است ؛ اگر كسي كادو كوچك بدهد خسيس است ؛ اگر كسي كادو بزرگ بدهد مي خواهد پز بدهد ؛ اگر كسي كادو گران بدهد ولخرج است ... اما در اروپا مهم نيست كسي كادو بدهد يا ندهد ... دراتوبوسهاي ايران اگر كسي كتاب بخواند ؛ بچه مثبت است ... اگر كسي آهنگ گوش كند بچه منفي است ... اگر كسي با تسبيح بازي كند ؛ بسيجي است ... اگر كسي سيگار بكشد ؛ خلافكار است ... اما دراتوبوسهاي اروپا كسي به كسي دقت نمي كند ... در اروپا اگر صاحبخانه از مهمان بدش بيايد ؛ صاحبخانه به راحتي مهمان را از خانه بيرون مي كند اما در ايران اگر صاحبخانه از مهمان بدش بيايد ؛ صاحبخانه به راحتي از خانه بيرون مي رود در ايران اگر پسري به دختري فكر كند ؛ عيب است ... اگر پ