دوستان پاک

دوستان پاک

چند سال پیش در جریان بازی های پارالمپیک (المپیک معلولین) در شهر سیاتل آمریکا 9 نفر از شرکت کنندگان دو100مترپشت خط آغاز مسابقه قرار گرفتند. همه این 9 نفر افرادی بودندکه ما آنها را عقب مانده ذهنی وجسمی می خوانیم. آنها با شنیدن صدای تپانچه حرکت کردند.
 بدیهی است که آنها هرگز قادر به دویدن با سرعت نبودند
 و حتی نمی توانستند به سرعت قدم بردارند بلکه هر یک به نوبه خود با تلاش فراوان می کوشید تا مسیر مسابقه را طی کرده و برنده مدال پارالمپیک شود ناگهان در بین راه مچ پای یکی از شرکت کنندگان پیچ خورد .این دختر یکی دو تا غلت روی زمین خورد و به گریه افتاد
 هشت نفر دیگر صدای گریه او را شنیدند ،آنها ایستادند،
 سپس همه به عقب بازگشتندو به طرف او رفتند یکی از آنها که مبتلا به سندروم داون(عقب ماندگی شدیدجسمی و روانی) بود، خم شد و دختر گریان را بوسید و گفت : این دردت رو تسکین میده .سپس هر 9 نفر بازو در بازوی هم انداختند و خود را قدم زنان به خط پایان رساندند. در واقع همه آنها اول شدند. تمام جمعیت ورزشگاه به پا خواستند و 10 دقیقه برای آنها کف زدند

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
جمعه ی سبز

سلام دوست عزیز؛ مرسی از حضور و نظر سبزتون در جمعه ی سبز