قلب شکسته

دیشب اصلا خوابم نمی برد نمی دونم چرا یاد کسانی افتاده بودم که تو بدترین شرایط زندگیم قلبمو شکسته بودند . من که تو دلم همشونو بخشیده بودم وازخداهم خواسته بودم ازشون بگذره ولی چرادوباره به یادم آمدند . نمیدونم چی بگم ولی خیلی باخودم کارکرده بودم که دیگه فکرشون رو نکنم .شکستن قلب آدمها یک لحظه است ولی اگه اون قلب التیام ÷ذیرباشه سالهای سال طول می کشه . اینه که باید تو حرکات و رفتارمون دقت کنیم که دل کسی رو به درد نیاریم .منم امیدوارم که دیگه تو فکرم نیان  .همیشه هروقت حرفی درموردکسی می شنویم یا میزنیم باید این جمله معروف رو به یادداشته باشیم زندگی زنگ تفریحی کوتاه است اما یادمان باشد که زنگ بعد حساب داریم

/ 5 نظر / 2 بازدید
کدبانوی دیجیتالی

. . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . ***

آزاده

کتایون گلم. من هم این روزها تجربه شبیه به تو رو دارم. البته نه به اون بزرگی ولی راست میگی فلب آدم که شکست خیلی طول میکشه درست بشه. امیدوارم که حالت خوب خوب باشه. خیلی به یادت هستم. برات دعا میکنم. برام دعا کن[ماچ]

آفرودیت

به خاطر همینه که می گن بخشیدن کسایی که دلتو شکستند خیلی سخته، چون وقتی می بخشی نباید با یادآوری دوباره دلت بشکنه خدایا به هممون قدرت بخشش بده ای بخشنده ترین بخشندگان[گل]