سخنان انیشتین

سخنان انیشتین

کسی که هیچ گاه خطایی مرتکب نشده است کار جدیدی را هم شروع نکرده است.

نگران آینده نیستم، خودش به زودی خواهد آمد.

تخیل مهمتر از دانش است.

انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن نشانه دیوانگی است.

 لذت نگریستن و ادراک، زیباترین هدیه طبیعت است.

 از دیروز درس بگیرید، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید.

 تنها منبع دانش تجربه است.

 وقتی راه حل ساده باشد یعنی اینکه خدا در حال پاسخ دادن است.

 زندگی با ارزش تنها از آن کسی است که برای دیگران زنده باشد.

 با ارزش ترین چیزهای زندگی چیزهایی نیستند که بابتشان پول پرداخت می کنیم.

 تنها دلیل وجود زمان این ست که همه چیزها با هم اتفاق نیفتند.

 زندگی مثل دوچرخه سواری است، برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

منبع:http://mehrbaran49.blogfa.com/

/ 2 نظر / 12 بازدید
a_great_mistake

این اینشتین هم آدمی بوده هااااااااا درسته مثله جوونیای خودم بوده[زبان]