دوکلمه حرف حساب

واعظی پرسید از فرزند خویش 
    هیچ میدانی مسلمانی به
 
چیست
 
صدق و بی آزاری و خدمت به
 
خلق 
  
هم عبادت هم کلید معنویست
گفت از این معیار اندر شهر ما
یک مسلمان هست آنهم ارمنی
 
 است
/ 1 نظر / 7 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز به به ....[گل][دست][قلب]