رز رنگین کمان

رنگ گل رز رنگین کمان دقیقا به رنگ های رنگین کمان است.
آنها توسط Peter Van de Werken ، که صاحب یک
شرکت گل در جنوب هلند است طراحی شده اند. این گل های رز رنگین کمان
واقعی هستند. ساقه این گل های ویژه را در حالی که رشد می کنند در
رنگ مخصوصی قرار می دهند ، که در نتیجه آن رنگ توسط گلبرگ جذب می شود.
تولید آنها آسان نیست و نیاز به کمی مهندسی دارد

/ 2 نظر / 15 بازدید
مهسا

خیلی خوشگله گلای دیگه پیشش کم میارن...